Op ons bedrijf passen wij een natuur inclusieve bedrijfsvoering toe. Op deze manier van bedrijfsvoering zorg je er voor dat de natuur alle kansen krijg. Zo bestaan de velden waar de koeien op lopen niet alleen uit een soort gras, maar uit een kruidenrijk mengsel. Ook hebben wij meerdere percelen met bomenrijen, waar dieren in kunnen schuilen en ongestoord hun jongen kunnen groot brengen.
Ook de weidevogels spelen een grote rol in onze bedrijfsvoering. Legsel beheer, ruige slootkanten, plas/dras stukken, alles is aanwezig om de vogels een goede habitat te bieden. En dat is ook duidelijk te zien aan de vele vogels. 
Maar niet allen weidevogels, ook de roofvogels, als de buizerd, de kiekendief, de boomvalk, torenvalk, zilverreiger, purperreiger of ooievaar zijn te zien hier. 

Onze kudde koeien bestaat uit een mengsel van rassen.

  • Holsteins: dit is de normale Nederlandse zwart/witte of rood/witte Nederlandse melkkoe. Zij zijn te herkennen aan de zwarte koppen.
  • Montebeliárde: Dit is een Frans ras afkomstig uit de Jura. De Montebeliárde is een grote stevige koe die heel goed kan omgaan met het zure gras van onze veengronden. Dit in tegenstelling tot de Holstein koeien.
  • Blaarkoppen: Dit is een Oudhollands ras. Zij zijn overwegend zwarte met een witte kop.
  • Normandiër: Ook een Frans ras dat je kunt herkennen aan de kleine vlekjes in zijn vacht.
  • De Deens roodbonte: Dit is een ras uit Denemarken wat geheel donker rood is.

Kunt u de rassen herkennen in onze kudde koeien als ze langs de camping lopen?

Wij hebben deze rassen gekozen omdat het sterke grote dieren zijn, die goed met het natuurland waar zij op lopen kunnen omgaan.  


Natuurlijk zijn de koeien niet de enigste dieren op de boerderij. We hebben, kippen, paarden, honden en katten.

prev next