Boeren en Natuur kunnen niet zonder elkaar. Als boer ben je afhankelijk van de natuur voor voedsel voor je dieren. Maar je bent niet alleen verantwoordelijk voor je eigen dieren, ook de dieren die op je percelen leven en foerageren moeten de kans krijgen.
Onze bedrijfsvoering is bedrijf inclusief, dit betekend dat er ruimte is voor het bedrijfsmatig houden van runderen, maar ook voor de natuur. Een combinatie waar prima mee te werken is.
Zo bevat ons bedrijf 19 ha natuurland. Dit land heeft uitgestelde maaidatum, zodat de weidevogels die er nestelen de kans krijgen hun jongen groot te brengen. Op deze percelen wordt uitsluitend met stromest gewerkt, waar de weidevogels gek op zijn.
Ook de oevers van de sloten zijn natuurlijk. Zij bieden de dieren altijd een schuilplaats.
Van de vogels die op de reguliere percelen nestelen worden de nesten opgezocht en geregistreerd. Op die wijze weten wij precies waar de vogels zitten, waardoor we ze kunnen sparen tijdens het landwerk.
Op verschillende percelen zijn bosjes en houtwallen aanwezig. Zij bieden onze koeien gedurende de hete dagen van de zomer de broodnodige schaduw, en de diverse roofvogels ( uilen, buizerds, haviken, ijsvogels) en reeën.
De gebouwen van het bedrijf bieden schuilplaatsen voor een grote kolonie boeren- en huiszwaluwen en vleermuizen.

Zoals u merkt ik de biodiversiteit op ons erf zeer groot, iets waar wij heel trots op zijn en waar wij ook hard aan werken om te onderhouden.

Wij zijn aangesloten bij het Agrarisch Collectief Rijn, Vecht en Venen, een organisatie die het belang van het beschermen van de agrarische natuur behartigd.