Boeren en Natuur kunnen niet zonder elkaar. Als boer ben je afhankelijk van de natuur voor voedsel voor je dieren. Maar je bent niet alleen verantwoordelijk voor je eigen dieren, ook de dieren die op je percelen leven en foerageren moeten de kans krijgen.
Onze bedrijfsvoering is natuur inclusief, dit betekend dat er ruimte is voor het bedrijfsmatig houden van runderen, maar ook voor de natuur. Een combinatie waar prima mee te werken is.
Zo bevat ons bedrijf 19 ha natuurland. Dit land heeft uitgestelde maaidatum, zodat de weidevogels die er nestelen de kans krijgen hun jongen groot te brengen. Op deze percelen wordt uitsluitend met stromest gewerkt, waar de weidevogels gek op zijn
De sloot kanten langs onze percelen zijn ruig en lang. Hierdoor bieden zij nestgelegenheid en schuilplaats voor een breed scala aan dieren, waaronder de  watersnip, waarvan steeds meer broedparen gezien worden. Verschillende percelen hebben bomenrijen, deze bieden in de zomer broodnodige schaduw aan de koeien ( zij houden niet van warmte). Ook het wild, zoals hazen en reeën maakt graag gebruik van de bomen om in te nestelen of te schuilen.
Ook de camping is natuurlijk. Langs de velden staan knotwilgen, waarvan sommige al van voor de oorlog zijn. Het gras op de camping bestaat uit kruidenrijk gras en langs de kanten staan allerlei bloeiende soorten.
In onze polder is een grote variëteit aan dieren te vinden. Je hebt de weidevogels, zoals de kieviet, de tureluurs, de watersnip en de grutto. Maar ook de roofvogels: De buizerd, de boomvalk, de torenvalk, de kiekendief, de zilverreiger, de grijze reiger, de purperreiger, t wouwaapje en de ooievaar.  De sloot naast de camping is het jacht gebied van de ijsvogel, die hier ook meerdere keren met succes jongen groot gebracht heeft.